TÜÇEV’den Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması!

0
133

Yarışma Hakkında Genel BilgileR

TÜÇEV, çevre bilinci aşılanmış üniversite gençliğinin yetişmesine katkı sağlamak, üniversite öğrencilerinin sinema sektörüne katılımını arttırmak ve dünyamızı tehdit eden tüm çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla “Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması” düzenlemekte.

Yarışma kapsamında toplam 150.000 (Yüz Elli Bin ) TL ödül dağıtılacak.

“Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması” ödül töreni 21 Mayıs 2017 tarihinde, üst düzey devlet erkânı, sinemaya gönül vermiş bir çok sanatçı ve değerli üniversite öğrencilerinin katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezinde  gerçekleştirilecek.

Ödüller:1. Birinci olan yarışmacıya tam 40.000 Türk Lirası

2. İkinci olan yarışmacıya tam 30.000 Türk Lirası

3. Üçüncü olan yarışmacıya tam 20.000 Türk Lirası

Not: Ayrıca 8 Kişiye mansiyon ödülü olarak 7.500 ₺ verilecektir.
Şartname: http://www.yesilbakiskisafilm.com/sartname
Ödüller: http://www.yesilbakiskisafilm.com/oduller
Sıkça Sorulan Sorular: http://www.yesilbakiskisafilm.com/sss
Katılım Formu: http://www.yesilbakiskisafilm.com/katilim-formu

Şartname

1. AMAÇ

1.1 Gençlerde çevre bilinci oluşturmak, bu alanda gençleri düşünmeye sevk etmek.

1.2 Genç bir bakış ve yorum getirerek kamuoyunu bilinçlendirmek ve etkin mesajlar verilmesini sağlamak.

1.3 Çevreye verilen zararlara dikkat çekerek çevre hassasiyetinin oluşmasına aracılık etmek.

1.4 Doğayı koruma ve kullanma dengesinin oluşmasına hizmet etmek.

1.5 Dünyayı tehdit eden iklim Değişikliği ile ilgili bilinç sağlamak.

1.6 Çevre bilinci aşılanmış üniversite gençliğinin yetişmesine katkı sağlamak.

1.7 Türkiye Sineması’na yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlamak. Üniversite öğrencilerini sinema sektörüne katılımını sağlamak.

1.8 Yarışma sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada finale kalan yönetmenleri sinemaseverlerle buluşturmak.

1.9 Dünyamızı tehdit eden tüm çevre sorunlarına dikkat çekmek.

2. ORGANİZASYON

2.1  Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından organize edilmektedir.

2.2  Kısa filmler Jüri tarafından değerlendirilecek ve kısa filmlerin dereceleri 21 Mayıs 2017 İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek Ödül Töreni’nde ilan edilecektir.

3. KATILIM KOŞULLARI

3.1 Yarışma; T.C. ve K.K.T.C. Üniversitelerinde veya yüksek okullarında eğitim gören öğrencilere açıktır. Ancak açıköğretim öğrencileri yarışmaya başvuramaz. ikinci öğretim ögrencileri ise yarışmaya katılma hakkına sahiptir.

3.2 Yarışmaya, üniversitelerin fakülte, yüksek okul, enstitü ve bölümlerinin önlisans, lisans ve yükseklisans öğrencileri katılabilir. Doktora öğrencileri ise katılmaz. Katılımcılar farklı üniversitelerden bir araya gelerek gurup oluşturduğunda başvurusu geçersiz sayılır. Aynı üniversiteden ise bir çok gurup katılım sağlayabilir.

3.3 Öğrenciler yarışmaya, üniversite yönetiminin onayını gösteren belgeyle katılacaklardır.

3.4 Yarışmaya katılacak gruplar, en az 3 öğrenciden oluşturulmalıdır.

3.5 Yarışmaya katılım ücretsizdir ve belgesel, animasyon alanları yarışmaya dahildir. Ayrıca ödül alması ya da almaması dikkate alınmaksızın, bir başka yarışmaya katılan kısa filmler yarışmaya katılamaz.

3.6 Yarışma dil Türkçedir.

3.7 Yarışma ile ilgili tüm duyurular Yarışmanın www.yesilbakiskisafilm.com internet sitesinde yapılır.

Organizasyon Komitesi Adresi: Ümit Mahallesi 2539.Sok. No:2 Ümitköy / ANKARA

Organizasyon Komitesi irtibat telefonu: +90 312 235 60 84

Organizasyon Komitesi irtibat maili:

Yarışma resmi internet sitesi: www.yesilbakiskisafilm.com

3.8  Yarışmaya Jüri üyeleri ve bunların birinci derece yakınları katılamaz.

4. KATILIM ŞEKLİ

4.1 Yarışmaya katılmak için ilk olarak üniversite öğrencileri www.yesilbakiskisafilm.com web sayfasından 17 Mart 2017 ‘ye kadar ön kayıt yaptırmalıdır.

4.2 Yarışmaya katılacak filmlerin süresi jenerik dahil 10 dakikayı geçmemelidir.

4.3 Filmler DVD ortamında dört  ( 4 ) ayrı kopya olarak gönderilir.  Bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcıların uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır. Kopyalarda filmin künyesi mutlaka yer almalıdır ve Yeşil Bakış logosu filmin başlangıç ve bitiş jeneriğinde bulunmalıdır.

4.4 Yarışmaya katılacak eserler  DVD ortamında teslim edilmelidir.

4.5 Yarışmaya katılmak isteyenler, en geç 10 Nisan 2017 tarihine kadar TÜÇEV’e (Ümit Mah. 2539. Sok No :2 Ümitköy Çankaya/ANKARA);

a) Başvuru formunu,

b) Eserin 4  adet DVD kopyasını,

c) Kısa Filme dair 10 set fotoğrafı, ( Dijital Ortamda )

d) Filmin senaryo ve müzik eserlerinden doğan telif hakları ve ilgili izinlerin alındığına dair belgeleri,

e) Grupta yer alan öğrencilere ait öğrenci kimlik fotokopilerini, teslim etmelidir. Belgelerin gönderilmesi sürecinde yaşanan aksaklıklar Türkiye Çevre Koruma Vakfını bağlamaz.
5. YARIŞMA TAKVİMİ – TARİHLER

Yarışma Takvimi
17 Mart 2017 Son Ön Kayıt Tarihi
10 Nisan 2017 Film ve Belgelerin Son Teslim Tarihi
21 Mayıs 2017 Ödül Töreni / İstanbul Haliç Kongre Merkezi

Organizasyon Komitesi yarışma takviminde değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler    www. yesilbakiskisafilm.com  adresinden yayınlanlanır.

6. YARIŞMA KONU

6.1 Belediye, ambalaj, endüstriyel, maden, tıbbi ve özel atıklarının geri dönüşümü ve ekonomiye, istihdama yönelik katkıları.

6.2 Deniz ve Kıyı Suları, Denizcilik Faaliyetlerinin Çevreye etkileri, Sahillerin temizliği.

6.3 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği, Çevresel Gürültü Kirliliği, Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği,

6.4 Ozon Tabakasının Korunması, Sera Gazları, İklim Değişikliği ve Küresel Isınma.

6.5 Zararlı kimyasalların etkileri, insan ve çevre sağlığına zararları.

6.6 Sanayi Atıksu Kirliliği, Kentsel Atıksu Kirliliği, Toprak Kirliliği, Atıksu Teknolojileri,

6.7 Bu çerçevede yapılacaklar ve gösterilmesi gereken hassasiyetlere dikkat çekmek.

7.ÖDÜLLER

7.1 Ödül miktarı, grup içerisinde yer alan öğrencilere eşit olarak paylaştırılır. Ödüle hak kazanan tüm öğrencilere ödemeler ödül törenini takip eden 60 iş günü içinde verilen banka hesap bilgilerine ödenir. Elden para ödemesi kesinlikle yapılmaz.

Ödüle hak kazanan grup üyelerinin ödül törenini takip eden 30 ( Otuz) işgünü içerisinde bireysel banka TR hesap numaralarını (IBAN)  yazılı olarak Organizasyon Komitesi’ne bildirmeleridir. Verilen bilgilere ilişkin her türlü sorumluluk yarışmacılara aittir.

7.2 Yarışmaya katılan guruplardan en az 1 ( Bir ) kişi ödül töreninde bulunmak zorundadır. Bizzat hazır bulunamadıkları takdirde yasal temsilcilerinin Ödül Töreni’nde hazır bulunması gerekmektedir. Aksi taktirde ödele layık görülmüş olsa dahi ödülü geçersiz sayılacaktır.

Olağanüstü bir sebeple; deprem, terör, sel v.b. gibi ödül törenine hiç bir üyesi katılamamış olan grup üyeleri hak kaybına uğramamak için, ödül töreninden itibaren  30 ( otuz ) gün içinde Organizasyon Komitesi’ne müracaat ederek yarışmaya katılamama sebebini belgelemek zorundadır. Aksi halde üyelerin haklarından vazgeçmiş olduğu kabul edilir.

7.3 Dereceye giren gruplardan herhangi birinin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, ödül kazanmış olanların dereceleri iptal edilir. Bu durum diğer yarışmacıları herhangi bir şekilde etkilemez.

7.4 Para ödülleri üzerinde üniversiteler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. Para ödülleri tamamen öğrencilere yapılacaktır. Ödüle layık görülecek olan öğrencilere teslim edilen heykelcik ise mutlaka  öğrencinin bağlı olduğu Üniversiteye teslim edilmelidir.

7.5 Ödüllerin miktarı 1. olan guruba 40.000 TL’dir. İkincilik ödülü: 30.000 TL, Üçüncülük ödülü 20.000 TL, 8 kişiye Mansiyon ödülü 7.500’er TL’dir.

8. TELİF HAKLARI

8.1 Yarışmaya katılan öğrenciler, eserler ile ilgili olarak telif haklarından doğan/doğacak sorumluluktan sorumludur.Yarışmayı düzenleyen Türkiye Çevre Koruma Vakfı, telif haklarını ihlal eden katılımcının yükümlülüğünü kabul etmez. Yarışmayı düzenleyen  Türkiye Çevre Koruma Vakfı  bu yarışmaya katılan ve/veya ödüle değer bulduğu yapıtların her türlü  kullanım hakkına sahiptir. Katılımcılar eserlerin telif hakları konusunda tüm mali haklarını Organizasyon Komitesine devrettiklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9. HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR

Şartname kapsamında doğacak hukuki uyuşmazlıklarda yürürlükteki Türk Hukuku uygulanır.

10. JÜRİ HEYETİ:

Jüri heyetimiz değerli sanatçılarımızdan oluşmakta olup ilerleyen tarihlerde isimleri yayınlanacaktır.

Bu Şartname yukarıda yer alan toplam 10 maddeden oluşmaktadır. Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması’na katılanlar bu şartnamede yer alan tüm maddeleri eksiksiz olarak kabul ettiklerini kabul eder.

Sıkça Sorulan Sorular

 • Katılan gruplardaki her öğrenci, ayrı ayrı Online Katılım formunu dolduracak mı?
  Her öğrencinin ayrı ayrı katılım formu doldurması şart değildir. Gurup adına bir katılımcının ön kayıt işlemini yaptırması yeterlidir.
 • Öğrenciler Madde 6’daki Yarışma Konu’larından herhangi birini seçebilecek mi?
  Konu sınırlaması yoktur. Kısa filmlerin konusu tamamen katılımcıların yaratıcılığına bırakılmıştır. Ana tema ise yarışmanın isminden de anlaşılacağı üzere çevredir.
 • Set fotoğrafları dijital ortamda mı yoksa kart baskı olarak mı gönderilecek?
  Set fotoğrafları dijital ortamda gönderilecektir. Arkadaşlar çalışmalarını yaparken setten 10 kare fotoğrafı bizlere dijital ortamda ulaştırmalıdır.
 • Jeneriklerde yer alması gereken logo’yu bulamadık. Nereden ulaşabiliriz.
  Logo web sayfamızda ve internet ortamında bulunmaktadır. Yarışma – Logo & Afiş linkinden erişebilirsiniz.
 • Yarışmaya diğer üniversitelerden arkadaşlar ile katılabilir miyiz? Katılımcılar farklı üniversitelerde yer alabilir mi?
  Yeşil Ekran Kısa Film Yarışmasına aynı üniversitelerde kayıtlı olanlar katılabilir. Bir çok üniversiteden bir araya gelerek oluşturulan gurupların başvuruları geçersizdir. Fakat aynı üniversiteden bir çok gurup yarışmaya katılabilir.
 • Açık Öğretim öğrencileri yarışmaya katılabilir mi?
  Katılım için örgün eğitim şarttır.
 • Doktora öğrencileri yarışmaya katılabilirimi?
  Yeşil Ekran Kısa Film Yarışmasına doktora öğrencileri katılım sağlayamaz.
 • Bir başka yarışmaya katılan kısa filmler ile Yeşil Ekran Kısa Film yarışmasına katılabilir miyiz?
  Diğer yarışmalara katılmış olan kısa filmler Yeşil Ekran Kısa Film yarışmasına katılamaz. Ödül almış ya da almamış olması dikkate alınmaksınız tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılır ve v tarafımızca verilen bir ödül var ise geri alınır.
 • Kısa film yarışmasına grup olarak katılmak şart mı?  Tek kişi katılamıyor mu?
  Yarışmaya katılım için en az 3 öğrencinin gurup olarak bir araya gelmesi gerekmektedir. Bireysel katılım kabul edilmemektedir.
 • İlk akademik yarıyıl sonunda öğrenciliği bitecek olanlar diskalifiyeye olur mu?
  Yarışmaya ön kayıt yaptırdığınızda öğrenciyseniz sorun olmayacaktır.
 • Yarışma ön kayıt başvurusunda sabit numara ve fax numarası istenmiş. Fakat öğrenci olarak ne bir sabit numaramız ne de fax numaramız var. Bunları boş bırakmak herhangi bir problem oluşturur mu ya da bize ait olmasa da bir numara vermek mi gerekir?>
  Üniversite öğrenci işleri sabit hat ve fax numaralarını belirtmeniz yeterli olacaktır.
 • Biz grup olarak aynı üniversitenin farklı bölümlerinden bir araya gelen öğrenciler olduğumuz için katılım formu için gerekli olan üniversite onayını tam olarak hangi birimden almalıyız? Mesela rektörlük mü, Herhangi bir bölümün bölüm sekreterliği mi?
  Rektörlük, sekreterlik, öğrenci işleri vs. onayı olan katılım formu yeterli olacaktır. Amaç üniversite adına katıldığınıza dair bir belgenin tarafımıza ulaştırılmasıdır.

Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın!