İstanbul Erkek Liseliler Derneği Burs Başvuruları Başladı!

0
82
1987 yılından itibaren İstanbul Erkek Lisesinde öğrenim görmekte olan, İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan ve yüksek öğrenimini sürdüren ya da İEL’den farklı bir kurumdan olup destek bursuna ihtiyaç duyan binlerce orta öğretim, lisans ve yüksek lisans öğrencisine karşılıksız olarak burs verilmiştir.
İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfımız tarafından orta ve yüksek öğrenim gören öğrencilere “İELEV Öğrenim Destek Bursu” verilmektedir. Burslar Vakıf kaynaklarının yanı sıra bu amaca yönelik yapılan şartlı bağışlardan karşılanmaktadır.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfının eğitim bursu anlayışı, burs verdiği öğrencilerle olan ilişkisini ‘sadece maddi destek’le sınırlandırmayan bir yaklaşımdan yola çıkar.

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, eğitimini burs alarak sürdüren gençlerin, burs aldıkları kurumun gelecekteki destekçileri arasında yer almaları ve kurumun misyonunu yaşatmalarını hedeflediği için, ders yılı içerisinde, burs alan öğrencilere yönelik olarak seminer, panel, tartışma ve gezi gibi kültürel, eğitsel ve sosyal programlar düzenlemektedir. Vakıf, bu anlayış çerçevesinde güncel, sosyo-kültürel ve eğitsel konuların uzman kişiler tarafından işlenmesi ve karşılıklı görüş alışverişi ile öğrencilerin yeni bilgiler edinmesini amaçlamaktadır. Bu anlayış ile İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı, gençlerin ilgi alanlarının genişleyerek ufuklarının açılmasına, kendilerini her durumda ve her şartta ifade edebilme yeteneklerinin gelişmesine ve farklı düşüncelere saygı duymayı yaşam biçimi olarak benimsemelerine katkıda bulunmaktadır.

Burs Başvurusunda İstenen Belgeler

(Eski ve Yeni Bursiyer Adayları İçin)

– Öğrenci Belgesi
– Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
– 2 Adet Fotoğraf (forma yapıştırılmış)
– Anne – Baba Maaş Bordrosu / Emekli Hesap Cüzdanı Fotokopisi
– Vergi Levhası Fotokopisi (Anne – Babası Serbest Meslek Sahibi olanlar için)
– Not Çizelgesi (Transcript)
– Kira Kontratı (Aileye ait) (Öğrenci aileden ayrı yaşıyorsa ve kirada oturuyorsa öğrenciye ait)
– İkametgah
– Üniversiteye başlayacak olanlar için: ÖSS Sonuç Belgesi Fotokopisi, Diploma Fotokopisi

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI BURSLAR YÖNETMELİĞİ 

Madde1:

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı (İELEV, Vakıf) her öğretim yılında öğrencilere “İELEV Öğrenim Destek Bursu” (Burs) verir. Burslar Vakıf kaynaklarından ya da şartlı bağışlardan karşılanır.

Madde 2: 

Verilecek aylık burs tutarları Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl yeniden belirlenir.

Madde 3: 

Burslar için tahsis edilmesi hedeflenen toplam tutar, Vakıf bütçesinde yer alan tutardır. Tahsis edilecek kesin toplam tutar, hedeflenen tutarın % 20 fazlasını aşmamak üzere Vakıf İcra Ekibi tarafından belirlenir. Hedeflenen tutarın % 20 fazlasının aşılması Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür.

Madde 4: 

Burs almak için yurt içinde orta öğretim, lisans ve lisansüstü, yurt dışında lisans ve lisansüstü seviyelerinde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunabilir. Başvurular Eylül ayı boyunca kabul edilir. Mazeretin uygun bulunması durumunda, daha sonra yapılan başvurular da kabul edilebilir. Burs alımına hak kazanma kriterleri Vakıf Direktörlüğü tarafından belirlenir. Bursu sürdürme kuralları da Vakıf Direktörlüğü tarafından belirlenerek burs başvurusunda bulunanlara duyurulur.

Madde 5: 

Burs alacak öğrencilerin belirlenmesinde öğrencinin maddi ihtiyaç içinde olması ön koşuldur. Bu koşulda olan öğrenciler arasından hangilerinin burs alacaklarına İstanbul Lisesi öğrencisi ya da mezunu olması, başarı durumu, sosyal durumu, kendisine referans olanlar dikkate alınarak karar verilir.

Başvuru için; burs talep formu, öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrencinin akademik başarı ve diğer başarılarına ilişkin belgeler, ailenin gelir durumunu gösterir belgeler, kira kontratı, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki faaliyet ve yetkinliklerine ilişkin belgeler ile uygun bulunan diğer belgelerin sunulması gerekmektedir.

Madde 6:

Burs duyuruları Vakfın internet sitesi üzerinden yapılır. Burs talep edenler ve hak kazananlarla iletişim e-posta adresleri üzerinden gerçekleşir.

Madde 7: 

Burs süresi bir öğrenim dönemi içindir ve Ekim-Haziran ayları arasındaki 9 aylık dönemi kapsar. Burs almaya hak kazananlar, her yıl, yapılan yeni başvurular arasından değerlendirilerek belirlenir. Bu belirleme, en geç Kasım ayının ikinci haftası sonuna kadar sonuçlandırılır. Ödemeler aylıktır ve sadece öğrencinin banka hesabına yapılır. Belirlemenin yapıldığı ay itibarıyla birikmiş burs toplamı bir kerede ödenir. Takip eden aylara ait ödemeler her ayın başında yapılır.

Madde 8: 

İELEV Öğrenim Destek Bursu için fon aktarımı, Vakıf kaynakları ve şartlı bağış yoluyla aktarılan kaynakların yanı sıra Vakıf tarafından fon toplamak amacıyla oluşturulmuş online bağış sitesi “sarısiyahdestek.com” gibi siteler aracılığı ile veya diğer yollarla yapılabilir.

Madde 9: 

Üstün akademik, sportif, sanatsal, sportif başarı sağlayan ve maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere İELEV Öğrenim Destek Bursundan bağımsız olarak “Başarı Destek Bursu” verilebilir. Başarı destek bursu verilecekler ile burslarının süresi ve şartları Vakıf Direktörlüğü tarafından belirlenir. Başarı Destek Bursu, şartlı bağışların yanı sıra Yönetim Kurulu kararıyla Vakfın kendi kaynaklarından da karşılanabilir.

Madde 10: 

Bu Yönetmelik, İELEV Eğitim Kurumları’nda öğrenim gören öğrencilere verilen burs ve indirimleri kapsamaz.

Madde 11: 

11 maddeden oluşan “İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Burslar Yönetmeliği” Vakıf Yönetim Kurulunca yürürlüğe konur ve Vakıf Direktörlüğü tarafından yürütülür.

Burs Başvuru Formu